מקיף שש שנתי דרכא נתיבות

מקיף שש שנתי דרכא נתיבות

מאגר קישורים

אתר דרכא -קישור לבית הספר שלנו.

באתר זה של דרכא מוצגים הצלחות ופעילויות של בית הספר

http://darca.org.il/%D7%9E%D7%A7%D7%99%D7%A3-%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%90-%D7%AA%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9F-%D7%A0%D7%AA%D7%99%D7%91%D7%95%D7%AA/


WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA